Εξωφυλλο Τιτλος Τιμή Ποσότητα Action
Το καλαθι σας ειναι αδειο
{{ p.description }} €{{ p.price }}
{{ p.description }} €{{ p.price }}
Αρχική  >  Όροι Χρήσης
)

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.cultura.shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας "Culture Center IKE", εφεξής καλούμενη «cultura.shop», που εδρεύει στην οδό Σερβιών 10, με Τ.Κ. 10441 στην Αθήνα, Αττικής (ΑΦΜ: 801140611/ΔΟΥ Α' Αθηνών)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Οι κάτωθι όροι ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρείας μας, ως ιδιοκτήτριας του παρόντος δικτυακού τόπου, και των επισκεπτών/χρηστών του, τους οποίους καλούνται οι τελευταίοι να διαβάσουν προσεκτικά και να επισκεφθούν τον ιστότοπο μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Ως εκ τούτου, τεκμαίρεται αποδοχή των κάτωθι όρων σε περίπτωση χρήσης του ιστοτόπου. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου που ρυθμίζουν τη χρήση του διαδικτύου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή αθέμιτη χρήση των σελίδων ή υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους οι οποίοι υποχρεούνται στην αποζημίωση της Εταιρείας μας για κάθε τυχόν θετική και αποθετική ζημία.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O πελάτης, προκειμένου να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)  και να πραγματοποιήσει παραγγελίες προϊόντων της Εταιρείας, οφείλει να  γνωστοποιήσει κάποια προσωπικά στοιχεία. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης οφείλει να ολοκληρώσει μόνος του τη συναλλαγή για λόγους ασφαλείας.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η Εταιρεία, τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία μας, δεν εγγυάται ότι ο παρών δικτυακός τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία περιλαμβάνεται σε αυτόν, θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή σφάλματα. Επιπλέον, δεν εγγυάται πως τόσο ο παρών ιστότοπος όσο και οι εξυπηρετητές (servers) των οποίων κάνει χρήση για την μετάδοση των πληροφοριών και των υπηρεσιών της, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι (links) και επομένως τυχόν προβλήματα ή ζημίες που ήθελε προκύψουν από τη χρήση τους βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των εν λόγω συνδέσμων.

Όροι διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων (αρθρ.11 και 1 ν. 2472/1997 και Κανον. Πράξη 1/1999 ΑΠΔΠΧ)

Η Εταιρεία , η οποία εδρεύει στην οδό Σερβιών 10, Τ.Κ. 10441, στην Αθήνα, τηλ. 210 3234380 (εφεξής: Υπεύθυνος Επεξεργασίας), τηρώντας τις διατάξεις των αρθρ. 11 και 1 του νόμου 2472/1997 και τις υπ' αριθ. 408/1998 και 1/1999 Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), προβαίνει στην ενημέρωση των πελατών της (υποψηφίων και υφισταμένων), των συναλλασσόμενων με αυτήν προσώπων και γενικά των καταναλωτών (εφεξής Υποκείμενα) για τα ακόλουθα:

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγει από τους ίδιους τους χρήστες – επισκέπτες του ιστοτόπου, οι οποίοι και τα χορηγούν και συναινούν στην επεξεργασία αυτών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν στα στοιχεία αναγνώρισης των υποκειμένων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ. κλπ) και στην εκπαίδευσή τους (επαγγελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα, επαγγελματική ειδίκευση κλπ.).

Σκοποί επεξεργασίας:

Οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί προβλέπονται από την ΑΠΔΠΧ, είναι η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (marketing), η διαχείριση του πελατολογίου και των δεδομένων των προμηθευτών μας (πελατολόγιο-προμηθευτές), καθώς και οι δημόσιες σχέσεις και βοηθητικές λειτουργίες.

Αποδέκτες:

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν ανακοινώνονται ούτε διατίθενται περαιτέρω σε τρίτους.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Culture Center IKE.

Η Εταιρία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Εταιρείας μας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης.

Αποδοχή Cookies:

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Οι παρόντες όροι, υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 2492/1997. Συνεπώς, σε περίπτωση τροποποίησης του νόμου αυτού ή άλλων συναφών νομοθετημάτων οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων δύνανται να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου, οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, ειδάλλως συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η Culture Center IKE, συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποχρεώσεις της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 3234380 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης:

  • Θα πρέπει να κάνετε χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πριν λήξει η προθεσμία των 14 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος
  • Για να υπαναχωρήσετε ενημερώνετε εγγράφως τον προμηθευτή για αυτή σας την απόφαση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με :
  1. κάποιο έντυπο υπαναχώρησης
  2. ηλεκτρονικά μέσω e-mail
  • Ο προμηθευτής θα πρέπει να σας επιβεβαιώσει την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης.
  • Επιστρέφετε το προϊόν, στον προμηθευτή, στην αρχική του κατάσταση, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες.
  • Αφού παραλάβει το αίτημά σας, ο προμηθευτής θα πρέπει να σας επιστρέψει το ποσό που του καταβάλατε μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες.
  • Τα έξοδα επιστροφής θα πρέπει να τα πληρώσετε εσείς. Όμως, στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν σας είχε ενημερώσει για αυτό το κόστος, όταν κάνατε την αγορά, τότε τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν αυτόν.

Newsletter:

Μπορείτε να αφαιρέσετε το email από το Newsletter του site μας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε!

Προκειμένου να διαγραφεί το email σας από το newsletter του cultura.shop θα πρέπει είτε να επικοινωνήσετε στη φόρμα επικοινωνίας του site μας, είτε να μας στείλετε email στο [email protected], είτε να πατήσετε στον σύνδεσμο διαγραφής από το Newsletter που θα λάβετε.